Kaşka'dan Yeni Miladımıza Dair Bir Makale!

Kaşka'dan Yeni Miladımıza Dair Bir Makale!

Pandemi ....13.04.2020

İnsan. Kendi yaşam rahatlığını geliştirmiş üstün tür. Kainatta daha bilge bir tür var mı? Bilmiyoruz.
 
İlk çağlarından beri insan, akıl gücünü kullandı. Uzun yıllar metot öğrendi. Ateşte demiri dövdü. Atı ehlileştirdi. Ağacı işledi, barınak yaptı. Su üstünde seyahat etti. Nihayet Sanayi Devrimi'ne ulaştı. Buharlı motoru icat etti. Kalabalık şehirler kurdu. Binlerce yıl ahlak ve adaleti tartıştı. Yazı yazdı. Toplumsal düzenler denedi.
 
Ne dersiniz? Son otuz-kırk yılda konforumuz için başardıklarımız, önceki tüm tarihimiz boyunca geçtiğimiz aşamadan çok mu? Peki ya tükettiklerimiz?
 
İnsan korktu. Görünen tehlikelere karşı duyduğu korkuya ek, kendisine bir de görünmeyen korkular yarattı. Gerçek tehditler benzer kalmasına rağmen, korkularına yenilerini uydurmayı sürdürdü. Tarih boyunca bu kaygısal baskının gücünü farkedenler, diğer insanları yönlendirdi. Yönetti.
 
İnsan sonsuz yaşamı istedi. ''Hep var olsam'' dürtüsü insanın en öncelikli tavrı. Gerçekte bu, etrafındaki başka her şey ile onun ortak paydası. Var kalmak. Her formun etkiye direnen kodu. Sonsuz yaşamayan insan iki yolla var kalmayı sürdürebildi. Doğurarak çoğaldı. Hatırlandı.
 
Hatırlanmak. Evrensel olduğuna inandığımız iyi davranışlarımızla anılmak. Bir grup için ise nasıl anılacağının önemi olmadı. Sadece hatırlasın yeter! Buydu tarihin gaddar figürlerini harekete geçiren. 
 
Kitleleri yok eden emri vermiş bir lider ile, insanları boğarak yayılan coronavirüsün kodları aynı sonuca yöneliktir.
 
Çelişki; çeşitli inançlarında öldükten sonra ne halde olacağından endişe eden insan, yaşarken -söz gelimi gelecek yıl- ne durumda olacağından o kadar kaygılanmadı. 
 
Bencillik; gelecekte -örneğin elli yıl sonra- çocuklarının ve gezegenin ne durumda olacağı pek de umurunda olmadı.
 
Baht; Küreselleşmemizde vardığımız sürat, salgına olanak verdi.
 
Şans; Ölüm sonrası korkumuzu kuşananlar çağlar boyu dünyayı yönetti. Ölüm korkumuzdan, bir iki aydır dünyayı tıp bilimciler yönetiyor.
 
Bir Çek arkadaş şöyle demişti, ''Co tě nezabije to te posili''. Seni öldürmeyen, güçlendirir. İhtimal. Geçmişinde, karanlık liderlerin vahşetinden, çıkarcı otoritelerin azabından, pek çok salgının kıyımından güçlenerek çıkan türümüz, bu pandemiden de güçlü bir sıçrama ile çıkabilir.
 
Şayet; salgının akabinde erken bir yapay zeka devrimi gelir mi? Bu zeka bir gün kendi kapsamlı kararlarını verebilecek seviyede ve insandan daha bilge olabilir mi? (Asimov'u ve Hawking'i anıyorum) Binlerce yıldır istikrarını beceremediğimiz gerçek konforu bize sunabilir, bunu başarırken aramızda sürdürülebilir adaleti ve erdemi yönetebilir, gelecek nesillerin hatırlarında bizi ölümsüz kılabilir mi? 
 
Ne dersiniz, bu pandemi, insanlığın ideal platformuna varış yolundaki tipping point -kritik eşik- olabilir mi? 
 
Derin bir nefes herşeye iyi gelir. Sosyal izolasyonda geçirdiğimiz bu günler, nefesimizi kesecek hızda tükettiğimiz geleceğimizi -aslında varlığımızı- geri almaya yönelik, durup düşünmek için paha biçilemez bir fırsat. Sevdiklerimizi farketmemiz, birbirimize ve diğer varlıklara merhamet edebilmemiz için bir vesile. Sevmek, uğrunda mücadeleye değerdir!
 
Umut; sevgi en yüksek başarı seviyesidir! Sevgi en sürdürülebilir sonuçtur!
 
KAŞKA